New Admission  
Pradham Varsh mein pravesh ke liya kewal on-line avedan hi karna hai. Avedan ki antim tarikh 5 July 2016.